Milníky šampaňského

Šampaňské je stoprocentně produkt s bohatou a dlouhou tradicí. Nabízíme vám proto jeho časovou osu a největší milníky.

 • Pra-začátky

  Archeologické nálezy dokazují výrobu vína v této oblasti a datují ji už k 5. století.

   5. st

 • ticho po pěšině

  Remeš bylo město korunovace francouzských králů a při této příležitosti se vždy pila místní a burgundská vína. V roce 1575 se při korunovaci Jindřicha III. servírovala pouze vína z oblasti Chamapgne. Jednalo se ale zatím vždy o tichá vína. Čas bublinek teprve přijde.

  16. st

 • MÉTODE CHAMPENOISE

  První zaznamenaný popis výroby šampaňského, přesněji použití tirážního likéru pro stimulaci sekundární fermentace. Má ho na svědomí Christopher Merret, francouzský doktor a zubař.

  1662

 • DOM PIERRE PÉRIGNON

  Slavný francouzský mnich Dom Pérignon (1638 - 1715) vstupuje do kláštera v Hautvillers, kde až do konce svého života dělá sklepmistra. Pod jeho vedením klášter zdvojnásobí množství přidružených vinic a otec Pérignon se intenzivně věnuje zkoumání výroby šumivého vína.

  1668

 • KRÁLOVSKÝ DEKRET

  V roce 1728 byl vydán dekret krále, který umožnil vinařům víno lahvovat. Do té doby bylo možné víno transportovat pouze v sudech. Konečně se tedy šampaňskému otevírá cesta do celé Evropy.

  1728

 • RUINART

  Nicolas Ruinart, výrobce látek a sukna v Remeši zakládá první šampaňský dům: Ruinart. V roce 1730 prodává své klientele krom látek i 170 lahví šampaňského a v roce 1761 to už bylo lahví 36 tisíc.

  1729

 • První půlka "Moëta"

  Claude Moët, původem z Nizozemska, zakládá šampaňský dům Moët & Cie. Na své "& Chandon" si ještě chvíli počká.

  1743

 • PRVNÍ ROSÉ

  Ruinart vytvořil první růžové šampaňské udělané metodou Saignée, metodou krvácení. Pravděpodobně se jednalo o omyl, kdy se červené hrozny nechaly ležet déle a pustily tak barvu. Ale výsledek byl natolik uspokojivý, že tuto metodu používáme dodnes.

  1764

 • Veuve Clicquot...

  Phillippe Clicquot, syn bankéřů a obchodníků s látkami, zakládá dům Veuve Clicquot. První šampaňské posílá zákazníkům do Benátek. Tento dům si stejně jako Moët, na zbytek svého jména (v tomto případě "Ponsardin") ještě chvíli počká.

  1772

 • ... Ponsardin

  V tomto roce umírá Francois Clicquot, syn zakladatele Philippa, a firmu přebírá sedmadvacetiletá vdova Barbe Clicquot. Odtud celé jméno značky, ponsardin znamená francouzsky vdova.

  1805

 • punch romaine

  Ve švédské kuchařce z roku 1808 nacházíme nejstarší doklad o použití šampaňského v koktejlu. Míchaný drink s názvem "Punch Romaine" ale asi více proslavil fakt, že se v roce 1912 objevil na šestichodovém degustačním menu první třídy lodi Titanic té noci, kdy se loď potopila.

  1808

 • PRVNÍ VINTAGE

  Veuve Clicquot Ponsardin uvádí první ročníkové šampaňské v historii. Vzhledem k neurodným pěti předešlým letům, šlo opravdu o to ve víně odrazit krásu tohoto ročníku.

  1810

 • PUPITR

  Opět dům Veuve Clicqout a opět prvenství: vyvtořil první pupitr - dříve nakloněný stůl, dnes dřevěné áčko, ve kterém jsou díry tak, aby šlo kaly v lahvích setřásat do hrdla lahve a později odstřelit. Vzniklo tak průzračné šumivé víno. Později tyto pupitry přejaly i ostatní výrobci šampaňského.

  1816

 • DRUHÉ PRVNÍ ROSÉ

  První kupážované růžové šampaňské, tedy šampaňské vzniklé smícháním bílého a červeného vína, se také připisuje domu Veuve Clicquot Ponsardin.

  1818

 • MUMM

  Už v roce 1761 založil Peter Arnould Mumm firmu P.A.Mumm, která vyráběla a prodávala víno kolem Kolína nad Rýnem.

  Tu pak jeho tři synové Gottlieb, Jacobus a Philipp s spolu s pomocí francouze G. Heusera rozšířili do Champagne. A v roce 1827 oficiálně vznikl šamapaňský dům MUMM.

  1827

 • Bollinger

  Athanase de Villermont, syn z urozené rodiny, zdědil vinice ve vesnici Aÿ. Ale protože tehdejší zákony mu jako aristokratovi neumožňovaly obchodovat, spojil se s němcem Jacquem Bollingerem a francouzem Paulem Levieux Renaudinem. Všichni tři fascinováni pěstováním a výrobou šampaňského založili společně dům Renaudin-Bollinger.

  1829

 • Druhá půlka Moëta

  Z domu Moët se stává Moët & Chandon tak, jak ho známe dnes. K firmě se totiž přidává Pierre-Gabriel Chandon, zeť Remyho Moëta. Remyho syn byl totiž šikovný businessman a prodeje domu tak vzkvétaly, ale o výrobu šampaňského jako takového zájem nejevil. Proto se o ni postaral Pierre-Gabriel Chandon a šampaňský dům tak dostal své finální jméno.

  1833

 • Krug na scénu

  Joseph Krug, původem z Německa, zakládá dnes slavný šampaňský dům Krug.

  1843

 • Pol Roger

  Francouzský vinař Pol Roger zakládá svůj šampaňský dům. Jeho první tvrobu mohli lidé ochutnat v roce 1853.

  1849

 • fyloxéra

  Po roce 1900 zachvátila Champagne epidemie fyloxéry. Tento škůdce původem z Ameriky zničil v Champagni přes 6 tisíc hektarů vinic a poškodil úrodu celé Evropy na několik následujících let. Výsledkem byly dekády vyhrocencých vztahů mezi pěstiteli a producenty šampaňského, které ale daly později za vznik pevnějším pravidlům produkce. V roce 1900 vyprodukoval region pouze 28 miliónů lahví, o osmdesát let později to bylo 176 milónů.

  1870

 • ochrana CHAMPAGNE

  Odvolací soud v Angers dává za pravdu výrobcům šampaňského a rozhodl: "Nikdo nemůže chápat pod šampaňským nebo šampaňským vínem nic jiného než víno sklizené a vyrobené v Champagne, bývalé geograficky určené provincii Francie."

  1887

 • MADRIDSKá SMLOUVa

  Na základě Madridké smlouvy se z názvu "Champagne" se stává chráněný pojem. Lze ho tedy užívat pouze pro "opravdové šampaňské".

  1891

 • první reklama

  Alfons Mucha vytváří první zaznamenanou reklamu na šampaňské. Jedná se o plakát pro dům Ruinart, který byl tentýž rok vystaven i na výstavě "Francouzské a zahraniční umělecké plakáty: Moderna a retrospektiva".

  1896

 • AVC

  Pohroma po fyloxéře donutila pěstitele a šampaňské domy se spojit a vytvořit Association Viticole Champenoise. Asociaci, která měla za úkol bojovat proti fyloxéře, obnovit vinohrady, zkoumat a pilovat nové techniky a obecně bojovat za společné zájmy. 

  1898

 • cru

  V roce 1927 prošel zákon, který přesně vymezoval, kde se smí pěstovat víno na šampaňské. Schválil pouze tradiční vinice, kde se pěstovalo víno v době přijetí právních předpisů nebo před epidemií fyloxéry.

  1927

 • AOC

  Vzniká Appellation d'Origine Contrôlée Champagne, tedy chráněné označení původu, které kontroluje zastoupení odrůd, omezení výše sklizně, hustota osázení a další prvky, které zaručují originalitu, ale i autentičnost a kvalitu šampaňského.

  A navíc v tomto roce šel na trh první ročník domu Dom Pérignon, a to ročník 1921.

  1936

 • Gyropalette

  Francouzi Claude Cazals a Jacques Ducion podávají patent na gyropaletu - stroj, který je schopný mechanicky setřásat kaly do hrdla lahví, a to u stovek lahví najednou. Poprvé byla ale gyropaleta použita ve velkém kolem roku 1975 ve Španělsku u producenta Cavy Codorníu.

  1968

 • HERBICIDE-FREE

  Comité Champagne, obchodní komora sdružující producenty šampaňského, se zavázala, že do roku 2025 se nebudou na vinicích v celé Chamapgni používat herbicidy.

  2025

 

Tak držme palce, ať šampaňské čekají jen samé příjemné milníky a nepotká ho třeba další fyloxéra.