Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Bubbles s.r.o., se sídlem U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 24179116, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186027 (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele.

 

Neprodáváme alkoholické nápoje osobám mladším 18 let.

 

Na základě elektronické objednávky Vám přijde zpět e-mailem její potvrzení. V případě vyprodání skladové zásoby nemusí počet zboží v objednávce souhlasit s počtem zboží v dodávce (na to budete upozorněni). Dodací lhůta je 1-5 následujících pracovních dnů (při dodání v ČR). Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti. Zboží je možné objednávat bez minimální hodnoty nákupu.


Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem firmy Bubbles s.r.o., dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Ceny uvedené u produktů na e-shopu jsou s DPH.

Při dokončení objednávky si máte možnost zvolit druh úhrady:


- v hotovosti (při osobním odběru nebo při dodání naší vlastní přepravou)
- dobírkou 
- bankovním převodem
- vybraným typem platební karty


Při zvolení možnosti platby bankovním převodem Vám pošleme fakturovanou částku s číslem našeho účtu po zpracování objednávky. Zboží Vám bude dodáno po připsání fakturované částky na náš účet. V případě vyprodání skladové zásoby Vás kontaktujeme a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží.


Faktura (daňový doklad) za objednané zboží, vystavená společností Bubbles s.r.o., je zákazníkovi poslána e-mailem ihned po zaplacení zboží a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.


Vína jsou distribuována po předchozím potvrzení objednávky a to buď naší vlastní přepravou, nebo prostřednictvím přepravní firmy. Dopravu s časem závozu zboží mezi 9 - 16 hod zajišťujeme vlastními vozidly po telefonickém kontaktu zákazníka, většinou následující 1-2 pracovní dny po objednání zboží zákazníkem. Služba je v možná pouze v Praze!Doprava Expres znamená přednostní vyřízení objednávky vůči ostatním objednávkám. Nemusí znamenat doručení tentýž den. Doprava mimo Prahu je zajišťována prostřednictvím přepravní firmy (vždy uvádíme telefonický kontakt na zákazníka). Pokud není adresát zastižen, je kontaktován následně telefonicky a je dohodnut náhradní termín dodání. Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude v rámci pracovní doby k zastižení.


Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti, nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

 

Odstoupení od smlouvy: Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem na adresu info@champagne.cz, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla Vašeho účtu pro vrácení peněz a dokladem, který prokazuje pořízení zboží v našem internetovém obchodě. V případě, že jste již zboží převzal(a) doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na adresu dle kontaktů / dohody. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, bez poškození, ve stavu, v jakém jste jej převzali, při dodávce s přiloženým dokladem o koupi. Zboží, nesmí být zasláno na dobírku a doporučujeme ho pojistit. Vrácení finančních prostředků spotřebiteli. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Peněžní prostředky může dodavatel zadržet do doby, kdy spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže jeho odeslání.

 

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží. Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží. Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele nebo přepravní firmy. Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a přepravní firmou s termínem na vyřízení do 30 dnů. Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mailu: info@champagne.cz. O výsledku je zákazník informován dodavatelem či přepravní firmou telefonicky, nebo elektronickou formou.


Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Při reklamaci jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou víno a destiláty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. U nepotravinářských produktů (sklenice, karafy, bedýnky, kazety, atd.) se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců. Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

 

Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Uplatnění reklamace: v případě reklamace nás kontaktujte dle návodu v sekci reklamace. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou (info@champagne.cz).


Kvalitní víno, jako přírodní produkt, každým rokem změní ročník. Při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka nebo tištěná prezentace. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.


Platební, dopravní, reklamační a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Bubbles s.r.o.. Bubbles s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky, dále si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách.

 

Vzhledem k tomu, že firma Bubbles s.r.o. není registrovaným distributorem lihu, jsou prodávané lihoviny (pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu) určeny pouze pro prodej koncovým zákazníkům, tedy pouze fyzickým osobám a právnickým osobám pro vlastní spotřebu, nesmějí být použity k dalšímu prodeji či distribuci.


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Bubbles s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze a to e-mailem na adrese: info@champagne.cz. Informace o zákaznících obsahují: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě firemních údajů IČ, DIČ.

 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR"). Naše společnost uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.champagne.cz jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Bubbles s.r.o, kontakt: info@champagne.cz.

 

Všechny smlouvy a právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.