Typy vinic

Region Champagne velmi přísně sleduje kde a kolik vína se pěstuje. Navíc ale rozděluje i vinice do několika tříd, ty se liší kvalitou vína, kterou jsou schopny vyprodukovat. V Champagni se stále drží mota otce Dom Pérignona, že jen z dobrých hroznů může být dobré šampaňské, proto rozlišují i vinice dle kvality, protože dobrá vinice vyprodukuje dobré hrozny.

Existují tři označení Grand Cru, aneb nejlepší vinice, a Premier Cru, tedy prvotřídní vinice a Cru neboli běžné vinice. Grand Cru obcí je v Chamapgni 17, Premier Cru 41 a Cru 264.

Tato označení vznikla ze staré a dnes již neexistující klasifikaci Échelle des Crus, kde Grand Cru dosahovaly 100 % výkupní ceny hroznů, Premier Cur 90 - 99 % výkupní ceny a Cru 80 - 89 %.

Podle typů vinic můžeme rozlišovat i šampaňské. Více informací o tomto rozdělení v tomto článku.