Několik čísel

Z 300 milionů prodaných lahví připadá 60% na Francii, 25% na ostatní země Evropské unie, 15% na země mimo Evropskou unii.

Rozčlenění podle prodejních sítí je následující: zprostředkovatelé 67%, pěstitelé 24% a družstva 9%. Roční objem prodeje představuje 700 milionů eur (zdroj Onivins).

Více než 15 000 vinařů využívá z 90% plochy AOC Champagne, zaměstnává přes 6 000 lidí a více než 50 000 sezonních pracovníků. Asi stovka šampaňských domů provozuje zbytek, tj. 10 % plochy AOC, a zaměstnává 4 000 zaměstnanců.